Ca o încoronare a evenimentelor consacrate aniversării 300 de ani de la eliberarea Timișoarei de către armatele imperiale de sub ocupația turcească a apărut cartea intitulată  ICONOGRAPHIA TEMESVARIENSIS 1716.

Cartea a apărut cu sprijinul Fundației Herczeg și a S.C. Egeria TM S.R.L. Timișoara. Domnul Andrei Herczeg, cunoscut mecena al urbei de pe Bega a dorit ca acest volum să apară în condiții grafice deosebite. Astfel, pe lângă valoarea documentară și științifică incontestabilă a volumului, el se remarcă și prin frumusețea tipografică.

Autorul cărții, domnul Dr. ing. Árpád Jancsó, printr-o muncă asiduă, perseverentă și îndelungată de cercetare a reușit să adune din diferitele colecții ale muzeelor, bibliotecilor, arhivelor imaginile care se referă la eliberarea Timișoarei de sub ocupația turcească, un eveniment care a marcat o cotitură decisivă în dezvoltarea capitalei ținutului timișan, o reîntoarcere spre civilizația și valorile Europei occidentale.

Cartea conține toate stampele (imaginile tipărite) legate de eliberarea Timișoarei în anul 1716 și mai multe desene în manuscris. Numărul stampelor redate este de 52 de bucăți. Pe unele coli sunt însă mai multe imagini, așadar cititorului îi sunt oferite un număr mai mare de reprezentări. Mai clar: pe aceeași coală apare planul orașului cu amplasarea trupelor de armată, profilul cetății și un desen al orașului făcut din perspectivă. Pe unele coli bătălia pentru Timișoara este prezentată împreună cu bătălia pentru Petrovaradin.

Pe lângă stampele amintite autorul pune la dispoziția cititorilor și 14 desene în manuscris. Toate sunt frumos colorate. Cele mai multe au fost reproduse pentru întâia oară.

În carte mai găsim și portretele marilor comandanți care au condus la victorie trupele imperiale: prințul Eugen de Savoya, contele János Pálffy, prințul Alexander von Württemberg.

Autorul, cu precizia care-i caracterizează pe ingineri oferă o serie de amănunte despre fiecare imagine reprodusă: autorul, gravorul, editorul, titlul gravurii, textele care apar pe stampe (în limbile originale: germană, franceză, olandeză, italiană, latină, rusă), dimensiuni, anul și locul apariției, cartea în care a apărut gravura sau se specifică dacă ea a apărut pe coală separată/foaie volantă, sursa unde se găsește stampa. În cazurile în care a considerat că este necesar autorul dă și unele explicații suplimentare.

Volumul este conceput în acel fel, încât să fie de folos cercetătorilor și să satisfacă cerințele cititorilor interesați de istoria orașului în care trăiesc și pe care îl iubesc.

Fiind trilingvă (maghiară, română, germană) cartea are o valoare în plus.

Autorul cărții: Dr. ing. Árpád Jancsó

Inginer de profesie, domnul Dr. ing. Árpád Jancsó este cunoscut de către timișoreni în primul rând pentru monografia podurilor din Timișoara, însă este autorul mai multor cărți foarte importante pentu istoria metropolei bănățene și a Banatului. Amintim: Hărțile tipărite ale Timișoarei 1850–2010, Clisura Dunării în gravuri din secolul al XVIII-lea, Maderspach, Prima carte a drumurilor din Banat 1848, monografia Begăi, cartea despre istoricul ”turbinelor” din Timișoara, monografia Băilor Buziaș, istoricul căilor ferate Arad–Timișoara și Oravița–Anina, iconografia cetăților, localităților și locurilor din Banat (1595–1800) și altele.

INTRODUCERE

“Anul acesta se împlinesc 300 de ani de când oştile creştine au eliberat Timişoara după lunga ocupaţie otomană de 164 de ani.

O foaie volantă germană din 1717, al cărei titlu latin este Memorabilia A.o MDCCXVI., iar cel german: Gedenckwürdigkeiten des 1716.ten Jahres, prezintă zece evenimente remarcabile ale anului 1716, care merită puse în evidenţă. Între acestea regăsim cucerirea de la turci a puternicei cetăţi a Petrovaradinului (Victoria de turcis ad Petrowaradinum) şi recucerirea Timişoarei (Temeswaria in potestatem redacta).

Cetatea Timişoarei, cetate importantă a regatului feudal ungar, a fost în final cucerită, după mai multe încercări eşuate, de puternica armată otomană, în anul 1552. Garnizoana cetăţii, care a apărat-o eroic, a fost măcelărită, iar oraşul cu cultură occidentală a fost transformat într-un oraş oriental. Dominaţia otomană a durat 164 de ani. După asediul nereuşit asupra Vienei, puterea Imperiului Otoman a început să slăbească şi oştile creştine, imperiale au eliberat rând pe rând teritoriile ocupate de turci. Recuceririle, în funcţie de importanţa lor, erau mediatizate mai mult sau mai puţin. Importanţa strategică a Timişoarei a fost determinantă în zonă, prin urmare eliberarea ei a avut un răsunet mare în toată Europa. Prin ocuparea puternicei cetăţi, considerată imposibil de cucerit, a început o nouă eră în viaţa oraşului şi a ţinutului, ce şi-a pus amprenta până în zilele noastre asupra mentalităţii şi a vieţii zilnice a oamenilor de aici.

Acum zece ani, în volumul intitulat Memorabilia anno MDCCXVI, am publicat iconografia tipărită a acestui eveniment. Acum, cu ocazia aniversării a 300 de ani de la eliberare, atenția opiniei publice s-a îndreptat din nou asupra acestui eveniment. În cei zece ani trecuți de la publicarea Memorabiliei… am reușit să mai găsesc câteva stampe foarte frumoase, până acum necunoscute, nepublicate. Sponsorul Memorabiliei, domnul Andrei Herczeg mi-a propus ca pentru aniversarea a 300 de ani de la eliberarea orașului nostru, să completez cartea apărută acum un deceniu și s-a oferit să asigure costurile reeditării.

Această carte este deci ediția a doua, completată, a cărții intitulate Memorabilia anno MDCCXVI. În ea prezint pe scurt întâmplările care au precedat bătălia din anul 1716, descriu asediul cetății Timișoarei, capitularea turcilor și retragerea lor din Timișoara și din ținutul timișan. Pe lângă completarea cu stampele găsite în ultimii zece ani, am inclus în cartea, ce se dorește a fi exhaustivă pentru iconografia tipărită a eliberării orașului și câteva desene în manuscis. Multe dintre ele au stat la baza gravurilor pe plăci de cupru. Originalele acestor desene se află la Kriegsarchiv din Viena, iar copii foarte bune în Colecția de Hărți a Institutului și Muzeului de Istorie Militară din Budapesta.

Gravurile tipărite (stampe) care prezintă evenimentele din anul 1716 au apărut în cărțile epocii sau pe foi volante. Ele sunt gravuri pe plăci de cupru. Majoritatea lor le-am publicat pentru prima oară în volumul intitulat Temesvár régi ábrázolásai (în care am însumat toate stampele Timișoarei pe care le-am inventariat până la data aceea, cartea fiind cea mai amplă iconografie a orașului de pe Bega). Au urmat cele trei caiete, intitulate Timișoara veche, fiecare cu câte 16 reprezentări, apoi deja amintita Memorabilia Anno 1716.

Cele mai multe copii ale stampelor originale le-am primit de la Biblioteca Națională a Ungariei, Muzeul Național al Ungariei, Institutul și Muzeul de Istorie Militară de la Budapesta, dar am primit copii și de la Muzeul Banatului, Arhivele de Stat din Timișoara, Biblioteca Academiei de Științe a Ungariei, Arhiva Națională a Ungariei, Biblioteca Națională a Moraviei de la Brno, de la Szalai Béla (Budapesta), și regretatul Szántai Lajos (Paris). Le aduc din nou mulțumiri pentru solicitudine. Trebuie să menționez cu satisfacție, că după trecerea în neființă a marelui colecționar Szántai Lajos, am reușit să intermediez ca stampele deosebit de rare ale Timișoarei să fie achiziționate de către domnul Andrei Herczeg, ajungând astfel în orașul nostru.

Prezenta carte nu ar fi văzut lumina tiparului fără sprijinul material al domnului Andrei Herczeg, căruia în aduc mulţumiri şi pe această cale, în numele meu şi al cititorilor”.

Dr. ing. Árpád Jancsó